Marcadors

Linkrealms

Noms alternatius: Linkrealms
Ja que el joc no té classes i rondes.

L'home està representat com una persona, és a dir, el teu personatge.